Vánoční schůzka - Vánoce v Arnice

Z pátku 22. 12. na sobotu 23. 12. proběhnou v klubovně oddílové Vánoce. Informace k události budou doplněny po prosincové poradě vedoucích.