Živý betlém 2017

Závěrečnou akcí oddílového roku je už tradičně Živý betlém v parku Komenského v letošním roce tomu nebude jinak a navíc je to ročník jubilejní 10.

Budete si moci prohlédnout betlémskou stáj s Ježíškem, Marií a Josefem,  živá zvířata, vyslechnout hru o narození Ježíška, zazpívat koledy, popovídat si s přáteli, občerstvit se a odnést si domů betlémské světlo.