Sběr papíru a hliníku

 

Proč sbírat?

Výroba hliníku patří v současné době k těm nejnáročnějším a nejvíce zatěžujícím životní prostředí. Výrobní postup, který začíná u bauxitové rudy, je zdlouhavý a komplikovaný a vzniká při něm řada odpadních látek, které mohou silně znečistit životní prostředí. Přesto je řada hliníkových obalů u potravinářských výrobků určena pro jednorázové použití a jako tzv. zlomkový hliník končí v komunálním odpadu. Hliník se však dá recyklovat a tak znovu využít pro výrobu nových obalů.
 

Co sbírat?

·  prázdné tuby od krémů a zubních past bez plastových uzávěrů
·  prázdné hliníkové krabičky od krémů (Nivea)
·  hliníkové uzávěry z lahví od alkoholu
·  krycí folie z termixů, jogurtů, majolky, mléka, atd.
·  obaly od čokolády, alobal
·  folie ze sýrů bez papírové nálepky
·  hliníkové misky od potravin (buchty, makovník)
·  hliníkové konzervy od paštiky, rybí konzervy
·  nádobí, příbory
·  pivní a limonádové plechovky 
 

Co nesbírat?

·  znečištěný obal, který nelze vyčistit
·  kombinovaný obal, např. plast - hliník, papír - plast - hliník. Obvykle je označen C/ PAP nebo ALU/ PE atd. 
 

A co dělat s nasbíraným hliníkem?

·  každý pátek lze hliník odevzdat od 15:45 do 16:00 do klubovny