Historie oddílu

Oddíl vznikl 9. září 1986. Byli jsme tenkrát součástí 5. pionýrské skupiny a jako jedni z mála jsme měli smíšenou družinu. Tábořili jsme na malé louce za vesničkou Radlice. Klubovny jsme tenkrát měli vedle 5. základní školy v Kolíně. Roku 1987 se naší klubovnou stal domek v Okružní ulici č. p. 237 na Zálabí. Členy České Tábornické Unie jsme od roku 1991. Naším tábořištěm se po Radlicích stala louka poblíž vesnice Chlístov. Odtud jsme se za 2 roky opět stěhovali a to do Dolního Dvora u vesnice Čestín. V létě roku 1999 jsme postavili novou kuchyň a jídelnu. Od roku 2004 táboříme na louce mezi vesničkami Tlučeň a Boštice, kde máme také postavenou dřevěnou kuchyň s jídelnou.

V roce 2009 došlo ke změně vedení oddílu. Hlavní vedoucí se stala Iva, zástupce Anča a Šotek zastával roli hospodáře. V září 2012 se dosavadní hlavní vedoucí Iva vydala na zahraniční cestu, a proto došlo k další změně organizační struktury. Hlavním vedoucím se stal Marek, zástupcem zůstala Anča, a druhým zástupcem byla nově určena Gabča, která již dříve převzala roli hospodáře oddílu. Začátek roku 2016 přinesl i změny ve vedení oddílu, které nám vyplynuly z nového občanského zákoníku. Hlavním vedoucím zůstal Marek, hospodářem Gabča, ale Anču vystřídala na pozici zástupce hlavního vedoucího Iva. 

Výroční zprávy oddílu:

Vyrocni2016.doc

Vyrocni2015.doc

Vyrocni2014.doc

Vyrocni2013.doc