Každý rok v červenci se koná tábor mezi obcemi Tlučeň a Boštice. Děti spí ve stanech s podsadou, vedoucí v tee - pee a hangáru (vojenský stan). Jedno tee - pee je navíc připraveno na hry v případě nepříznivého počasí. Dopoledne se děti věnují družinovým činnostem, které souvisí s chodem tábora - příprava dřeva, pomoc v kuchyni a dovoz pitné vody do tábora. Odpoledne se nese v duchu celotáborové hry, která nás provází celým táborem - mezi tématy CTH byla např. Cesta do pravěku, Pohádky, Mayové, Pevnost Boyard, Pán Prstenů atd. Kromě toho je volný čas na táboře vyplněn znalostními a dovednostními instruktážemi, případně běžnými hrami, s kterými se děti setkávají v průběhu roku. V roce 2011 a 2012 jsme poslední týden nahradili putovní variantou a se staršími dětmi navštívili zajímavá místa v jižních Čechách a posléze v západních Čechách (Chodsko). Od roku 2013 jsou tábory opět na tři týdny, které časově lépe umožňují zvládnout všechny aktivity.

 

 

Historie a podoba tábořiště, stavební úpravy

Naším tábořištěm se po Radlicích stala louka poblíž vesnice Chlístov. Odtud jsme se za 2 roky opět stěhovali a to do Dolního Dvora u vesnice Čestín. V létě roku 1999 jsme postavili novou kuchyň a jídelnu. Od roku 2004 táboříme na louce mezi vesničkami Tlučeň a Boštice, kde máme také postavenou dřevěnou kuchyň s jídelnou.
 
V roce 2016 jsme vybudovali novou kuchyň. V roce 2017 jsme v květnu a červnu pokračovali v její plánované dostavbě na částečný srub a povedlo se nám z větší dokončit podkroví, které umožní přespání v průběhu roku. Na obou brigádách se v podkroví již spalo, takže můžeme potvrdit, že je funkční. Zásadní proměnou prošla i střecha kuchyně, která dostala plechovou krytinu, aby nedocházelo k jejímu poškozování při dešti. Na kuchyň budou také osazeny okapy, které svedou dešťovou vodu do potoka. Celou kuchyň jsme natřeli, aby nedošlo k jejímu poškození od dřevokazných brouků. Proměnou prošla i jídelna, kde došlo k novému potlučení zadní a boční strany jídelny. Prkna jsou nyní kladena přes sebe, aby lépe umožňovala stékání vody při dešti a nezatékalo do jídelny. Mezi jednotlivé kůly jídelny byly navíc umístěny latě. které roznesou váhu stavby a umožní lepší reakční vlastnosti na povětrností podmínky. V souvislosti s jídelnou lze v roce 2017 zmínit i rozebrání původního ešusovníku, který byl nahrazen praktičtějšími policemi.
 
V prostoru tábořiště se staráme i o urovnání louky, zpevnění lesní příjezdové cesty a v roce 2016 jsme pomocí betonových pražců srovnali koryto potoka, jehož proud nám pomalu, ale jistě louku podtékal a hrozilo i propadnutí kuchyně a jídelny, čemuž se nám takto podařilo zabránit. V prostoru pražců za jídelnou navíc zbudoval Karel schody, které usnadní přístup k potoku během brigád a výprav v průběhu roku.
 
Ani v roce 2018 se na tábořišti nezahálí. Opět se pokračuje ve zpevňování příjezdové cesty, Karel rozšiřoval louku a zasypával jámu u pražců a přes potok jsme také postavili nový most u kuchyně. Úplně nejdůležitějším bodem ovšem je, že jsme dokončili srubové patro (podkroví) nad kuchyní. Krtek s Karlem si na jaře opravdu mákli, na brigádách přiložili ruku k dílu i ostatní a stavba se již může považovat za v podstatě hotovou. 

Adresa tábořiště

LT T. K. Arnika Kolín

Tlučeň, Petrovice II

285 22

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ

V této rubrice nejsou žádné články.